RING TILBAKE!
Call back
Løsninger for forurenset luft

Løsninger for forurenset luft

Visste du at?

Mennesker som bor på steder med høye nivåer av luftforurensende stoffer har 20% høyere risiko for å dø av lungekreft enn folk som bor i mindre forurensede områder.

Mennesker som bor på steder med høye nivåer av luftforurensende stoffer har 20% høyere risiko for å dø av lungekreft enn folk som bor i mindre forurensede områder.

Utendørs luftforurensning dreper på verdensbasis mer enn 3,5 millioner mennesker årlig.

Utendørs luftforurensning dreper på verdensbasis mer enn 3,5 millioner mennesker årlig.

Omtrent 50 % av dette skyldes veitransport.

Omtrent 50 % av dette skyldes veitransport.

Mer enn 1 million mennesker dør årlig av kronisk obstruktiv luftveissykdom (KOLS) som utvikler seg på grunn av eksponering for innendørs luftforurensning.

Mer enn 1 million mennesker dør årlig av kronisk obstruktiv luftveissykdom (KOLS) som utvikler seg på grunn av eksponering for innendørs luftforurensning.

Det er beregnet at du puster 20.000 liter luft daglig. Det betyr at jo mer forurenset luften er, jo flere farlige kjemikalier går inn i lungene våre.

Det er beregnet at du puster 20.000 liter luft daglig. Det betyr at jo mer forurenset luften er, jo flere farlige kjemikalier går inn i lungene våre.

Effekt av luftforurensning på mennesker

Luftforurensning som er inhalert har alvorlig innvirkning på menneskers helse og påvirker lungene og luftveiene; den blir også tatt opp i blodet og pumpet rundt i hele kroppen.

Luftforurensning består av forurensende gasser, lukter, støv, tåke og røyk. Konsentrasjonen av disse, i og nær urbane områder, fører til alvorlig forurensning til omgivelsene.

Den største kilden til menneskeskapt luftforurensning er energiproduksjon, transport og industri som bruker en stor del energiressurser. Avhengig av deres kilde og interaksjoner med andre komponenter i luften, kan de ha ulike kjemiske sammensetninger og helseinnvirkninger. Branner er en annen viktig kilde til luftforurensning og kan føre til alvorlige problemer når røyken inhaleres over en viss tidsperiode.

Luften du puster inn har stor innvirkning på kroppen din. Å puste inn giftig luft kan føre til kortpustethet og irritasjon i nese og hals. Personer som lider av allergi og astma er spesielt berørt av disse problemene. Forurensning kan også forverre allerede eksisterende helseproblemer for kronisk syke og eldre mennesker. Noen giftige kjemikalier kan være enda mer alvorlige. Langvarig eksponering kan forårsake kreft, fødselsskader, nerveskader, lungeskader m.m.

Heldigvis er løsningen for dårlig innendørs luftkvalitet ganske enkel. Problemet med utendørs luftforurensning er kompleks, men alle kan bidra med litt. Til syvende og sist er det opp til oss alle å gjøre luften vi puster i sunn.
Ved å bruke en luftrenser innendørs kan du fjerne over 99,97 % av farlige stoffer. En effektiv luftrenser kan eliminere partikler så små som 0,3 mikron og dermed forbedre helsen og redusere helserisikoer.

Aeroguard 4S luftrenser

Vanlig forurensning i luften

Bakterier og virus

Bakterier og virus

Svevestøv

Svevestøv

Pollen

Pollen

Støvmidd fra møbler og tepper

Støvmidd fra møbler og tepper

Avfall fra dyr

Avfall fra dyr

Forurensning fra luftventiler

Forurensning fra luftventiler

Tobakk og andre ubehagelige lukter

Tobakk og andre ubehagelige lukter

Kjemikalier

Kjemikalier

Tips til å holde luften innendørs ren og sunn

Innendørs planter

Innendørs planter

Dyprengjøring med støvsuger

Dyprengjøring med støvsuger

Bruk bio rengjøringsmidler for rengjøring av overflater

Bruk bio rengjøringsmidler for rengjøring av overflater

Bruk av luftrenser

Bruk av luftrenser

Sørg for godt stell og renhold av kjæledyr

Sørg for godt stell og renhold av kjæledyr

Sørg for riktig luftfuktiget i hjemmet ditt

Sørg for riktig luftfuktiget i hjemmet ditt

Ikke røyk innendørs

Ikke røyk innendørs

Vask håret og skift sengetøy regelmessig

Vask håret og skift sengetøy regelmessig

register and win

Gratis konsultasjon

Kontakt oss og vi kan legge opp til et personlig og sunt innemiljø for deg.

Få en demonstrasjon
register and win

Test av din inneluft

Test for å se hvor
sunt ditt hjem er.

Kryss av
register and win

Service

Kundeservice.

Kryss av