29.03.2017

SMÅ INNENDØRS LUFTFORURENSNINGSPARTIKLER

Støvmiddpartikler er mindre enn 5 mikrometer og kan derfor komme dypt inn i luftveiene. Midd finnes i alle husstander og er ikke et tegn på dårlig hygiene. De lever hovedsakelig av menneskelig avfall. Støvmidd er ikke bakterier som sådan, men ørsmå edderkoppdyr (0,3 mm).
Bare et lite eksempel: vi tilbringer omtrent en tredjedel av våre liv i sengen. Støvmidd trives best i fuktige og varme omgivelser som i madrasser, dyner og puter samt i stoppede møbler og barnas kosedyr. Grundig fjerning av støvmiddens avføring blir ofte glemt.

Selv mugg som er så liten som 1,5 mikrometer ender opp i lungene våre.

Sotpartikler, virus og bakterier er enda mindre (0,1 mikrometer eller mindre) og kan synke dypt i lungene. De kan derfor gå i blodet vårt og bli sendt rundt i hele kroppen.

Finstøv består av meget små partikler (0,1 til 10 mikro gram) og er usynlige for det menneskelige øye. Det kan irritere lungene, forårsake astma og til og med redusere forventet levealder drastisk.

Finstøv er i hovedsak menneskeskapt, men det kan også ha en naturlig årsak. Det er forårsaket av for eksempel varmeovner, kjøretøy i veitrafikken, tunge industrianlegg og deres prosesser samt landbruk. Naturlig produsert finstøv kommer fra planter, skogbranner, mikroorganismer, vulkanutbrudd og steinbrudd etc.

Partikler med en størrelse opp til 3 mikrometer kommer seg inn i huset selv gjennom lukkede vinduer. Nivået av finstøv utendørs er ofte mindre enn innendørs, for eksempel i leiligheter, skoler og kontorer.