18.07.2018

Vernosť priamemu predaju

Lux, jedna z najtradičnejších európskych spoločností zameraných na zákaznícky predaj, je od svojho založenia v roku 1901 veľmi hrdá na to, že ponúka svoje výrobky priamo  zákazníkom. Priamy predaj je vynikajúci spôsob, ako ponúkať výrobky najvyššej európskej kvality osobne, existujúcim aj novým zákazníkom. Priamy predaj znamená osobné služby, ktoré nám umožňujú poskytovať najlepšie služby svojim zákazníkom priamo u nich doma alebo na pracovisku. Vďaka priamemu predaju môžeme skombinovať atraktivitu nákupu v domácom prostredí s osobnými konzultačnými službami, čo nie je v bežnom maloobchodnom prostredí obvyklé.

Naša vernosť priamemu predaju je tiež záväzkom dosiahnuť v tomto obore dokonalosti. Po veľa rokov bol Lux priekopníkom v utváraní pozitívneho obrazu európskeho priameho predaja. Ako zakladajúci člen DSE, najvýznamnejšej európskej asociácie spoločností zaoberajúcich sa priamym predajom, sa Lux stále drží tejto stratégie, pričom má stále na mysli výhody poskytované zákazníkom a tiež obchodným partnerom.

DSE - Direct Selling Europe
http://www.directsellingeurope.eu/